Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Xavier heeft een duidelijke klachtenprocedure.

Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorgverlening van Xavier Clinics. Gelukkig hebben wij speciaal voor onze gewaardeerde klanten/patiënten een heldere procedure waarmee de klacht in behandeling wordt genomen. Wij nemen een klacht uitermate serieus, omdat wij altijd willen blijven verbeteren.

Graag gaan we met u in gesprek over hetgeen waar u ontevreden over bent. Maar ook zonder gesprek kunt u een klacht bij ons kwijt. U kunt uw klacht kenbaar maken per mail via [email protected]. We proberen uiterlijk binnen 4 weken deze klacht naar tevredenheid af te handelen.

Indien u niet direct met Xavier Clinics contact op wil nemen voor het bespreken van de klacht, dan kan dat via onze externe klachtencommissie. Op grond van de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (de Wkkgz) zijn zorgverleners verplicht zich aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie en te voorzien in een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Wij zijn aangesloten bij de Geschilleninstantie en onafhankelijk klachtenfunctionarissen van DOKh, u kunt meer informatie vinden op www.dokh.nl